โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Empathy Study โครงการ Learning Express 2018 ณ ชุมชนเป้าหมาย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม Empathy Study โครงการ Learning Express 2018 ณ ชุมชนเป้าหมาย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 775 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์โครงการ Learning Express เดินทางไปเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวงม่อนเงาะ ชุมชนโดยรอบตำบลเมืองก๋าย และชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 4 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์เดินทางไปติดตามการดำเนินกิจกรรมของทั้ง 3 ชุมชน


คลังรูปภาพ : emphaty
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา