โลโก้เว็บไซต์ emphaty | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

emphaty

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มีนาคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์กิจกรรม Empathy Study โครงการ Learning Express 2018 ณ ชุมชนเป้าหมาย
           วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์โครงการ Learning...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา