โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Industrial Technology Research Institute (ITRI)  ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Industrial Technology Research Institute (ITRI) ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 377 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 Ms.Elsie Huang ผู้แทนจาก Industrial Technology Research Institute (ITRI)  ไต้หวัน เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรม สู่การปฏิบัติ postharvesting, functional food for example ร่วมกับ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุรีวรรณ ราชสม อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ น.ส.สุมนา โสระธิวา นักวิเทศสัมพันธ์ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนแนวคิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรม สู่การปฏิบัติ ยังมีการหารเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์และทาง ITRI ได้เชิญ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน 5 พืช ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ ณ ITRI ไต้หวัน


คลังรูปภาพ : รับ itri
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา