โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Singapore Polytechnic | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Singapore Polytechnic

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ธันวาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 939 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 19 ธันวาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ Ms. Lee Yoke Ling, Senior Lecturer, School of Communication, Arts and Social Sciences  Mr. Fan Ay Deng,  Lecturer,  School of Architecture and The Build Environment  และ Ms. Michelle Lee Nguen Khi, Senior Lecturer, Business School โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กร จันทร์วิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ Facilitator และ Observer โครงการ Learning Express ของ มทร.ล้านนา และบุคลกรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม

          การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2018 (LeX2018)ร่วมกับ Singapore Polytechnic, Kanazawa Institute of Technology และ Kanazawa Technical College ที่จะจัดขึ้น ณ มทร.ล้านนา ในระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะอาจารย์ของ มทร.ล้านนา ได้นำผู้แทนเดินทางไปสำรวจโรงแรม Get Zleep ที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ของ SP ที่จะมาเข้าร่วมโครงการในเดือนมีนาคม และสำรวจห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม

          ทั้งนี้ ในวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 คณะอาจารย์โครงการ LeX ของ มทร.ล้านนา จะนำผู้แทนจาก SP เดินทางไปสำรวจพื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ LeX ได้แก่ โครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ บ้านเหล่าหมู่ ๔ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และบ้านก๋ายน้อย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา