โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม LOI การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม LOI การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 861 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมแชงกรีล่า โดยในพิธีการลงนามดังกล่าวทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้ว่าราชการมณฑลไห่หนานได้เสนอแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันในด้านต่าง ได้แก่ การสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ การเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกัน การศึกษาระหว่างไทย – จีน การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาเด้านการเกษตรกรรม และการส่งออกสินค้าไปยังมณฑลไห่หนาน ในโอกาสนี้ ผู้ว่าเมืองไห่หนานได้มอบทุนการศึกษาผ่านทางผู้ว่าราชการจึงหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 ทุน โดยหลังจากนี้จะมอบทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่องปีละ 10 ทุน สำหรับนักศึกษาที่สนใจทุนการศึกษาดังกล่าวขอให้ติดตามรายละเอียดทุนต่อไป

ภาพ : รุ่งอรุณ กันทวัง

ข่าว : แก้วใส โล่ห์เพ็ชร


คลังรูปภาพ : LOI ไห่หนาน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา