โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีด้านบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับ คณะผู้แทนจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน Prof.Dr. Wang Hua, Vice President, Prof. Deng Gang, Director of International Cooperation, Prof. Dr. Ma Wenhui, Dean of Faculty of Metallurgy and Energy Engineering, Miss Shen Ling,Chair of General Affairs Committee, School of International Education, Mr. Zhang Minghu, Director of International Admissions Office โดยการประชุมมีวัตุประสงค์เพื่อหารือเรื่องแผนการจัดตั้งศูนย์ China-Thailand Robot and Artificial Intelligence School (CTRAIS) และ China-Thailand Robot and Intelligence Research and Development Center (CTRIRDC) อีกทั้งมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกัน และมอบป้ายศูนย์ CTRAIS และ CTRIRDC ที่จะจัดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตดอยสะเก็ด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา