โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับ Myanmar – Thailand Higher Education Institutions | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับ Myanmar – Thailand Higher Education Institutions

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ Myanmar – Thailand Higher Education Institutions จำนวน 20 ท่าน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร. ล้านนา

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ University of Mandalay, Myeik University, University of Sittway, Taunggyi University, Kyaing Tong University, University of Yangon, Mawlamyine University มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา