โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Beijing University of Chemical Technology | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Beijing University of Chemical Technology

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีด้านบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ Dr. Liu Guangqing, Dean of School of International Education, Prof. Xu Jiaxi, Dean of Academic Affairs และ Prof. Chen Xiaochun, Dean of College of Chemical Engineering โดยในการประชุมทาง BUCT ได้เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมถึงการแลกเปลี่ยน ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ มทร. ล้านนา 


คลังรูปภาพ : BUCT
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา