โลโก้เว็บไซต์ BUCT | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

BUCT

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Beijing University of Chemical Technology
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีด้านบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ศิวโรฒม์ ศิร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา