โลโก้เว็บไซต์ LTA | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

LTA

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ Langkawi Tourism Academy ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ชนิตา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา