โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ National Ping University of Science and Technology ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ National Ping University of Science and Technology ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

National Ping University of Science and Technology (NPUST)ไต้หวัน มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาเอกให้แก่อาจารย์ของ มทร. ล้านนา จำนวน 10 ทุน ในสาขาต่างๆเช่น การเกษตร การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร บริหารธุรกิจ ทั้งนี้อาจารย์ผู้สนใจสามารถลงชื่อได้ ณ งานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา