โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ ว่าทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยทุนดังกล่าวจะคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง เป็นทุนให้เปล่าและให้เต็มจำนวน โดยให้ทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท คือ

1.ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก

2.ทุนเพื่อการวิจัย

3.ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

4.ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://internationaleducation.gov.au

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา