โลโก้เว็บไซต์ การลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ Ming Chuan University ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ Ming Chuan University ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 เมาษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ และ ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา เดินทางไปประชุมร่วมกับ Prof. Chuan Lee อธิการบดีของมหาวิทยาลัย Ming Chuan University ไต้หวัน Mrs. Belinda ประธานบริษัท T-TECH , BDI และ Ms. Jill Lai  ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ณ บริษัท T-TECH , BDI จังหวัดประทุนธานี  ในการนี้อธิการบดี มทร. ล้านนา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการ (MoU) ร่วมกับ Ming Chuan University และบริษัท T-TECH , BDI ซึ่งทั้ง 3 สถาบันได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการหลังจากากรลงนามใน MoU


คลังรูปภาพ : MCU
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา