โลโก้เว็บไซต์ ทุนเรียนภาษาจีน Huayu Enrichment Scholarship(HES) For Thailand Students | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนเรียนภาษาจีน Huayu Enrichment Scholarship(HES) For Thailand Students

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีน ประจำปี 2017 (Huayu Enrichment Scholarship(HES) For Thailand Students) สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2017 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ใบสมัคร >> Download


รายละเอียดทุน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา