โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมรับรองนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการสำรวจภาคสนามเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมรับรองนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการสำรวจภาคสนามเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ธันวาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมรับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสมาชิก Regional Association for Vocational Teacher Education in East and Southeast Asia (RAVTE) จำนวน 4 รายได้แก่
    1. นายธนรัตน์      อุทกโยธะ      จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    2. Mr. Phou        Sovnnara     จาก National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)
    3. Miss. Chea     Poansothearath    จาก National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)
    4. Mr. Nguyen Tien Dat          จาก Ho Chi Minh City University of Technology And Education (HCMUTE)

ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวเดินทางมาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการสำรวจภาคสนามเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศให้กับนักศึกษาที่ผ่านวิชา Surveying Practice ระหว่างวันที่ 20-30 ธันวาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเษตรลำปาง ร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดยในช่วงเช้านักศึกษาทั้ง 4 คน ได้เข้าพบ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรับฟังข้อชี้แนะและรับโอวาท จากนั้นบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ได้นำกลุ่มนักศึกษาเยี่ยมชมบริเวณมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในช่วยบ่าย และจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น ณ ร้านอาหารมายเวียดนาม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา