โลโก้เว็บไซต์ Thai Language and Cultural Class สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ho Chi Minh University of Technology and Education | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Thai Language and Cultural Class สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ho Chi Minh University of Technology and Education

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัด Thai Language and Cultural Class สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 12 คนจาก Ho Chi Minh University of Technology and Education ที่มาฝึกงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีนางสาวสุมนา โสระธิวา นักวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยเบื้องต้น วัฒนธรรมไทย และสิ่งที่ควรรู้ในการใช้ชีวิตในประเทศไทย


คลังรูปภาพ : Thai Language and Cultural Class
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา