โลโก้เว็บไซต์ การประชุมแผนกลยุทธ์  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมแผนกลยุทธ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมแผนกลยุทธ์ "นโยบายมุ่งใต้ใหม่" กระทรวงศึกษาธิการจีน (ไต้หวัน) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไต้หวัน มีนโยบาย ใหม่ชื่อว่า New Southbound Policy สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรระหว่างกัน รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ

คลังรูปภาพ : New Southbound Policy
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา