โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับ Korea University of Technology and Education | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับ Korea University of Technology and Education

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับ Korea University of Technology and Education ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้านนา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องรับประชุมกับ Mr.Choi, Sung-Sik, Management Audit for board of Director Mr.Lee, Hyoung-Woo, Director General for office of audit Mr.Jeong, Jiun, Program Coordinator of external coorperation team จาก KOREATECH ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อหารือการดำเนินกิจกรรความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันหลังจากมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) โดยเริ่มจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา