โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนา | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนา ขึ้น โดยมี ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง หัวหน้าศูนย์ภาษา และ ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมประชุมกับตัวแทนสโมสรนักศึกษาแต่ละสาขา เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

คลังรูปภาพ : discussion with student
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา