โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจากWildesheim University of Applied Science | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจากWildesheim University of Applied Science

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมกับ Dr. Pieter van Essen คณบดีจาก Business School, Windesheim University of Applied Science, ประเทศ Netherland พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้แทนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ภายใต้แนวคิด การเรียนแบบ 3.5+5 ปี นอกจากนี้ Dr.Pieter Van Essen ยังให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ
คลังรูปภาพ : Wildesheim University
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา