โลโก้เว็บไซต์  จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของรัฐวิคตอเรีย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของรัฐวิคตอเรีย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมร่วมกับ Prof. Celia Yeo, Education Service Director ผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (Victorian State Government of Australia | SE Asia Business Office )พร้อมด้วย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และตัวแทนจากทุกคณะและจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะทำความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ โดยจะมีการส่งอาจารย์ไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ รวมไปถึงการจัดการประชุมทางวิชาการร่วมกัน และการมุ่งเป้า Senior Year Projects Exhibition and Workshops ในสาขาที่คณบดีได้ชี้เป้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา