โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร. ล้านนา เข้าร่วมโครงการ S Rajaratnam Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) 2016’s scholarship ณ Singapore Polytechnic International ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร. ล้านนา เข้าร่วมโครงการ S Rajaratnam Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) 2016’s scholarship ณ Singapore Polytechnic International ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2-7 ตุลาคม 2559 นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาววิภารัตน์ นันฟอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คะแนน TOEIC 580 คะแนน และ นางสาวขวัญชนก เป็งใจ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คะแนน TOEIC 570 คะแนน ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ S Rajaratnam Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) 2016’s scholarship ณ Singapore Polytechnic International ประเทศสิงคโปร์ โดยโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาจาก 10 ประเทศเข้าร่วม และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการดำเนินกิจกรรม หากน้องๆ นักศึกษา สนใจเข้าร่วมโครงการดีๆ แบบนี้ สามารถติดต่อได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา