โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับ Ministry of Education ประเทศมาเลเซีย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับ Ministry of Education ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ตุลาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Ministry of Education ประเทศมาเลยเซีย Dr. Zainab Binti Ahmad, Director Policy Division, Department of Community College Education, Ministry of Higher Education และ Ms. Nurasyikin Mohd Salleh, Director of Lungkawi Tourism Academy โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานยในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการประชุม The Country-Level Workshop in Brunei Darussalam on SEA-TVET ณ ประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา Department of Community College Education, Ministry of Higher Education ประเทศมาเลเซีย มี่ความประสงค์จะเดินทางมาเพื่อหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วม การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ขอขอบคุณรูปภาพจากกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา