โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET รัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2566 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET รัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งว่าทางรัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2566 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย อินโดนีเซีย มมาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ในสาขาต่างๆ ได้แก่ Natural Sciences, Technical Science, Human Medicine, Helth Sciences, Agricultyral Science, Social Sciences, Humanities and Arts โดยมีรายละเอียดทุนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและบุคลากรของมทร.ล้านนา คือ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD Grant) ระยะเวลา 36 เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grants.at/en หรือ QR Code ด้านส่ง และยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.scholarships.at โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 15 มันาคม 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา