โลโก้เว็บไซต์ เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ 2022 RMUTL Education ครั้งที่ 2 (ไต้หวัน) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ 2022 RMUTL Education ครั้งที่ 2 (ไต้หวัน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จะจัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ 2022 RMUTL Education ครั้งที่ 2 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ไต้หวัน ผ่าน Zoom Meeting ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. 

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเดือนเพ็ญ แซ่เห่อ จากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้อมูล รายละเอียดในการศึกษาต่อ ณ ไต้หวัน พร้อมถามตอบข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ผ่านทาง Zoom Meeting ID:469752 PASSCODE:874487
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา