โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษา ณ ประเทศออสเตรีย จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2022/2023 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษา ณ ประเทศออสเตรีย จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2022/2023

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤศจิกายน 2564 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 854 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยได้แจ้งว่ารัฐบาลออสเตรเลียประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2022/2023 จากหน่วยงาน OeAD-GmbH/MPC สำหรับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อไปศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ สถาบันศึกษาในออสเตรเลีย ดังนี้

1. ทุน Ernst Mach Grant - worldwilde
2. ทุน Franz Werfel Fellowship
3. ทุน Richard Plaschka Fellowship
4. ทุน Ernst Mach Grant for studying at an Australian University of Applied Sciences (Fachhochschule)
5. ทุน Ernst MAch - ASEA - UNINET
6. ทุน Eenst Mach - ASEA - UNINET Short term REsearvh Grant

ซึ่งแต่ละทุนมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.grants.at 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา