โลโก้เว็บไซต์ ทุนระดับปริญญาเอกด้าน Experimental Nanoscale Physics ณ SRMIST ประเทศอินเดีย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนระดับปริญญาเอกด้าน Experimental Nanoscale Physics ณ SRMIST ประเทศอินเดีย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 54 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 SRM Institute of Science and Technology ประเทศอินเดีย มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุนให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2020-21 ในสาขาฟิสิกส์ทดลองระดับนาโน (Experimental Nanoscale Physics) รายละเอียดดังนี้
 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุน SRMIST เป็นเวลา 3 ปีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยระดับโลก

– หัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ด้าน experimental nanoscience และ nanotechnology

– โอกาสในการทำงานและเยี่ยมชมสถาบันระดับชาติและนานาชาติหลายแห่ง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในเชิงลึก เพื่อมีส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน

– โอกาสในการได้เป็นผู้ช่วยสอน เพื่อรับประสบการณ์ในการสอน

– ที่อยู่อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับกีฬา อาหาร และความบันเทิง

– ได้นำเสนอผลงานวิจัยของคุณในการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ด้านการวิจัยฟิสิกส์ทดลองระดับนาโน (Experimental Nanoscale Physics) ที่ SRM Institute of Science and Technology เมือง Chennai ประเทศอินเดีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับ First Class (60%) หรือเทียบเท่าทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชา Physics / Electronics / Nanotechnology / Materials Science

– ผู้สมัครที่รอจบการศึกษาระดับปริญญาโทมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีทักษะการเขียน และการพูดภาษาอังกฤษในระดับดีตามที่ทางทุนกำหด

– ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ทาง SRM University กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– A cover letter (strictly less than 2 pages which contains research experience, motivation and skills)

– The contact information of two references

– Curriculum vitae (academic details of years of passing, grades, academic activities, prizes, awards, etc.)

 

44e:

เพื่อพิจารณาการรับทุน ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด จากนั้นจึงสามารถติดต่อขอรับทุนกับ Dr. Abhay Sagade (abhaya@srmist.edu.in) โดยตรงเพื่อสมัครขอรับทุน

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Abhay Sagade’s Research Group

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.scholarship.in.th
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา