โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University, ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University, ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University, ไต้หวัน ได้แก่ Dr. Yong-Song CHEN, Director, Division of International Development Ms. Joyce Chi-Ya LIN, Project Manager, Division of International Students Ms. Hayley Chia-Chen TSAI, Project Manager, Division of International Development และ Dr. Chun-Ping JEN, Director, Division of International Students ณ ห้องหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์

การประชุมครั้งนี้มีการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทั้งระยะยาวและสั้น รวมถึงการทำงานวิจัยร่วม อีกทั้งมีการหารือเรื่องการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะทำร่วมกันในอนาคต

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา