โลโก้เว็บไซต์ ทุนรัฐบาลออสเตรียระดับปริญญาเอก Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนรัฐบาลออสเตรียระดับปริญญาเอก Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มกราคม 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจาก Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) ว่า รัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย

ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grants)

2) ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก (PhD-Grants)

3) ทุนวิจัยในประเทศออสเตรียสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich-Grants) และ

4) ทุนดนตรี (Music-Grants)

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวจะต้องสมัครผ่านระบบสมัครรับทุนออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ www.scholarships.at ตั้งแต่บัดนี้ – 13 เมษายน 2563

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนที่เว็บไซต์ www.oead.at/ernstmach-aseauninet
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา