โลโก้เว็บไซต์ งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEC International Education Fair 2020 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEC International Education Fair 2020

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มกราคม 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEC International Education Fair 2020 จากศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ OEC International Education ในโครงการศรีไชยยันต์ (41พาร์ค) จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแคนทารีย์ ฮีลส์ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ภายในงานพบกับตัวแทนสถาบันสอนภาษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัย จากหลากหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวศีแลนด์ สิงคโปร์  ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และภาษาอังกฤษ

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา