โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 618 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย และมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครผู้สนใจแข่งขันรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในญี่ปุ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยนาโกยา มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ มหาวิทยาลัยวาเซดะ มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว โดยผู้สมัครจะผ่านกระบวนการคัดเลือกให้เหลืองเพียง 1 คน จากประเทศไทย และได้มูลค่าทุนครอบคลุมค่าศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าครองชีพรายเดือน ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ajinomotofoundation.or.th/asean-thai-scholarship-12

คลิก>>> ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา