โลโก้เว็บไซต์ การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ 2563 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ตุลาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 22 ตุลาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม งานวิเทศสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านงานวิเทศสัมพันธ์ของทุกคณะ รวมถึงผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและตัวแทนจากกองนโยบายและแผน
     โดยในการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในปีงบประมาณ 2562ของแต่ละคณะ รวมถึงแผนและนโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์ในประงบประมาณ 2563 และมีการหารือเรื่องการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกัน ดังรายงานสรุปการประชุมในเอกสารแนบ

*รายงานการประชุมการประชุมงานวิเทศสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา