โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sejong University ประเทศเกาหลีใต้ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sejong University ประเทศเกาหลีใต้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับ Prof. Sung Wook Biak จาก Intelligent Media Laboratory, Sejong University ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับอาจารย์ มทร. ล้านนา ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมมุข อาคารอำนวยการ ชั้น 2

     การประชุมในครั้งนี้ มีการหารือความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติ "The 5th International Conference on Next Generation Computing 2019” ณ มทร.ล้านนา ในเดือนธันวาคม 2562 และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระยะสั้น รวมถึงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Sejong University


คลังรูปภาพ : sejong
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา