โลโก้เว็บไซต์ โครงการ LEX 2019 กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ LEX 2019 กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 นักศึกษาและอาจารย์ของ มทร.ล้านนา และ Singapore Polytechnic จำนวนกว่า 70 ราย ของโครงการ Learning Express 2019 ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านในอำเภอแม่วิน เพื่อสำรวจปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข เพื่อสร้างเป็นตันแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่แตกต่างกันใน 3 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1. หมู่บ้านสบวิน 1 - How can we help bamboo rafts providers and workers in managing the bamboo rafts’ life cycle? 

     2. หมู่บ้านสบวิน 2 - How can we help the wood workers to improve their health, wellbeing and productivity.

     3. หมู่บ้านแม่สะป๊อก - How can we help villagers manage their household waste?

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา