โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 26 มีนาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการโครงการ LEX และอาจารย์ศูนย์ภาษาเวียงเจ็ดลิน จัดกิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students สำหรับนักศึกษา มทร. ล้านนา ทั้ง 27 คน ที่จะเข้าร่วมโครงการ LEX 2019 ร่วมกับนักศึกษาจากสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2562

     สำหรับการเรียนการสอนในภาคเช้าเป็นการแนะนำโครงการ Learning Express โดยอาจารย์ธรรมนูญ บุพเต และทดสอบภาษาอังกฤษ Mock TOEIC โดยศูนย์ภาษาเจ็ดลิน สำหรับภาคบ่าย Mr. Geoffrey Mauk  และ อาจารย์พัชรา มูลปัญญา ทำการสอนเรื่อง Questioning techniques ซึ่งเป็นหนึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรม Design Thinking ในโครงการ LEX2019
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา