โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาจากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาจากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

1. 2019 Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program
- ทุนเต็มจำนวน ประกอบด้วย
(1) ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
(2) หอพัก
(3) ค่าเทอม
(4) ประกันสังคม
(5) ค่าหนังสือ
(6) ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
- ปริญญาตรี NTD 12,000
- ปริญญาโท NTD 15,000 
- ปริญญาเอก NTD 17,000

- รับสมัครถึง 15 มีนาคม 2019

- เอกสารรายละเอียดทุน
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/8122816114422.pdf

- เอกสารการสมัคร
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30493&mp=2

- ขั้นตอนการดำเนินการ
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/8122816111190.PDF

1. สมัครกับทางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 
2. รวบรวมเอกสารการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำมายื่นพร้อมกับเอกสารสมัครทุน

-ลิงค์สมัครทุน
http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx

- ส่งเอกสารการสมัครทุนได้ที่
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (แผนกทุน ICDF) 
ที่ตั้ง : 20th Fl.,Empire Tower, 1 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120,Thailand.
เบอร์โทรติดต่อ 02-670-0200

2. ทุนเรียนภาษาจีน ประจำปี 2019

(Huayu Enrichment Scholarship(HES) For Thailand Students)

- จำนวนทุน ทั้งหมด 120 เดือน 
- ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2019

- รายละเอียดทุน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน NTD 25,000 ต่อเดือน

- ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สมัครกับทางศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยที่ไต้หวัน
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสารการสมัครของแต่ละศูนย์ภาษาฯเพื่อนำมายื่นพร้อมกับเอกสารสมัครทุน

- เอกสารสำหรับการสมัครทุน

(1) แบบฟอร์มการสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 
(2) สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
(3) สำเนาการศึกษาขั้นสูงสุดและสำเนาใบรับรองผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษหรือจีน)
(4) หลักฐานเอกสารการสมัครกับทางศูนย์ภาษาฯที่ไต้หวัน อาทิ สำเนาเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร เอกสารแจ้งหรืออีเมลจากทางศูนย์ภาษาฯที่แจ้งยืนยันการสมัคร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
(5) จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน (จดหมายรับรองต้องเซ็นและปิดใส่ซอง)
(6) เอกสารรับรองทักษะทางด้านภาษา
- สำหรับผู้สมัครเรียนภาษา 9-12 เดือน : จะต้องใช้ประกาศนียบัตรรับรองทักษะทางด้านภาษาจีน “Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL)” ระดับ 3 (Level 3) หรือมากกว่า 
- สำหรับผู้สมัครเรียนภาษา 2-6 เดือน : สามารถใช้ประกาศนียบัตรรับรองทักษะทางด้านภาษาจีน “Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL)” ระดับ 2 (Level 2) หรือมากกว่า หรือสามารถใช้ผลคะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL score 500 หรือผลคะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆ 
*** ไม่สามารถใช้ผลสอบ HSK ในการยื่นสมัคร ***

- ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารทุน

รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัครทุน
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2642.html

รายชื่อศูนย์ภาษา:
https://english.moe.gov.tw/cp-23-17677-b4bb4-1.html
- จัดส่งเอกสารการสมัครทุนมาได้ที่ :
Educational Division
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
20th Fl., Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok 10120

3. ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2562 (2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)
จำนวน : 17 ทุน
ช่วงเวลารับสมัคร : ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดทุน 
- ค่าเทอม จำนวน 40,000 NTD/ เทอม (ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่าง หากค่าเทอมมากกว่า 40,000 NTD)
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
- ปริญญาตรี (4ปี) 15,000 NTD/ เดือน 
- ปริญญาโท (2ปี) และเอก (4ปี) 20,000 NTD/ เดือน

เอกสารสำหรับการยื่นสมัคร
1. แบบฟอร์มการสมัคร 
2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุดและผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
4. สำเนาหลักฐานการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย (อาทิ สำเนาการชำระค่าสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร ประกาศหรืออีเมลตอบกลับจากมหาวิทยาลัยทางไต้หวัน)
5. เอกสารรับรองความสามารถทางด้านภาษา
5.1. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ
- TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79), 
- IELTS 6.0,
- TOEIC 750 ขึ้นไป 
5.2. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาจีน
- Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ 4 ขึ้นไป (ไม่สามารถใช้ผล HSK ในการยื่นสมัครทุน)
6. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่
Educational Division
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
20th Fl., Empire Tower, 195 South Sathorn Road, Bangkok 10120

ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร
ภาษาอังกฤษ
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2632.html

ภาษาจีน 
https://www.roc-taiwan.org/th/post/9808.html

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา