โลโก้เว็บไซต์ ประชุม NTUST | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุม NTUST

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Taiwan University of Science and Technology
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา