โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

"ASIAN Higher Education Institutions towards International Students' Service Learning Program in Covid-19 pandemic: Challenges and Opportunities”
ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


AIRTF
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท Quanta Computer ไต้หวัน
จันทร์ 30 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


พิธีเปิดนิทรรศการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Guangxi Normal University (GXNU)
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

National Chung Cheng University
ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

National Cheng Kung University (NCKU)
ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

RMUTL Study Abroad Workshop 2020
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

คัดเลือก LEX 2020
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 124

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา