โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-31 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-10-31

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
อังคาร 31 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 9 ราย ได้เข้าร่วมศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ในภาคเรียนที่ 2/2560 >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำวิชาโครงงาน และสหกิจศึกษา ณ HCMUTE ประเทศเวียดนาม
อังคาร 31 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีด้านบริหารและแผน ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นำนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น พ.ศ.2559 จำนวน 3 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำวิชาโครงงาน และสหกิจศึกษาร่วมกันคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ Ho Chi Minh City University of Technical Education (HCMUTE) ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา