โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ AUA รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ AUA รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (AUA) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา