โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย “2018 RMUTL Thai Cultural Camp” | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย “2018 RMUTL Thai Cultural Camp”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 318 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย “2018 RMUTL Thai Cultural Camp” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2561 โดยในปีนี้มีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน 13 ราย 4 สถาบันดังนี้

     1. Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ไต้หวัน จำนวน 4 ราย

     2. Chongqing University of Technology (CQUT) ประเทศจีน จำนวน 5 ราย

     3. National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน จำนวน 2 ราย

     4. Korea University of Technology and Education (KOREATECH) เกาหลีไต้ จำนวน 2 ราย

     โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างชาติที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา