โลโก้เว็บไซต์ การประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018 (AYEF) ณ ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018 (AYEF) ณ ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักงานเลขาธิการอาเซียน แจ้งว่า National Environment Agency (NEA) จัดการประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018 (AYEF) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ หากนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://environmentasean.org/ayef-2018/
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา