โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2017-2018 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2017-2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 486 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี จำนวน 40 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตร Non-Degree

          ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.stipendiumhungaricum.hu
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา