โลโก้เว็บไซต์ ร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 602 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคราชมงคลล้านนาได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ทำการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 หรือ AY-REPSE 2018 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 11 – 21 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใคร่ขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์โครงการ AY-REPSE ให้กับนักศึกษาในสังกัดของท่าน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไป

1. เป็นผู้มีการศึกษา และมีความสนใจในโครงการพระราชดำริ

2. เป็นพลเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน

3.  มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี

4.  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำ

5.  หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.  มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้

7.  สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอความคิดเป็นภาษาอังกฤษได้

8.  มีสุขภาพดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จนจบโครงการ และมีความพร้อมในการเข้าแคมป์และเดินทาง

 

ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมกับเขียนเรียงความหลังใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ แล้วส่งมาที่ Email: atthaphon.k@rmutp.ac.th ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร คลิกที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล หรือ คุณจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-665-3756
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา