โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TFI Scale 2017 ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TFI Scale 2017 ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 ตุลาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการอบรมเชิปฏิบัติการ TFI SCALE 2017 ระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 2560 ณ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์จาก SP จำนวน 25 คน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 23 คน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมของนักศึกษาในลักษณะทีมสหวิทยาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนเป้าหมาย 3 ชุมชน คือ 

1)ชุมชนบ้านปงไคร้ อ.แม่ริม

2.)ชุมบนบ้านกองแหะ อ.แม่ริม 

3.)ชุมชนบ้านแม่สาใหม่ อ.แม่ริม

          ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอผลงานที่ทำร่วมกับชุมชน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ลานหน้าลิฟท์ชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา และบุคลลทั่วไปจำนวนมาก

          และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม TFI SCALE งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม้ให้แก่อาจารย์แฃะนักศึกษาจาก SP อีกด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา