โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 กันยายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย Ms. Busarin Sinthunavarat และ  Ms. Acharaporn Suddhachitta โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงคฺธนาพิทักษ์ อธิการบดีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียได้นำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย และทางสถานทูตสามารถเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การฝึกอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียได้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา