โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี ณ CTBU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี ณ CTBU

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กันยายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 6 ราย ได้แก่
1. นส.ปภาดา อารินทร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2. นส.ศลิษา ณ เชียงใหม่ สาขาวิชาการบัญชี
3. นส.อมรา ปัญญาตา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
4. นส.ขวัญชนก เจริญวงศ์ สาขาวิชาการจัดการ
5. นส.ธีรนุช วงศ์ษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
6. นายธัญนนท์ เซสเตอร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ได้รับทุนเรียนต่อภาษาจีน 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561 ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักศึกษาที่สนใจทุนการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ค่ะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา