โลโก้เว็บไซต์ ยินดีกับนักศึกษา มทร. ล้านนา ได้รับทุนรัฐบาลจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยินดีกับนักศึกษา มทร. ล้านนา ได้รับทุนรัฐบาลจีน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กันยายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นส.จิราภรณ์ ทวีคำ ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา สาขาวิชาการตลาด ได้รับทุนรัฐบาลจีน เรียนภาษาจีน 1 ปีและเรียนปริญญาโท 3 ปี ณ Changchun University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา