โลโก้เว็บไซต์ 2017 RMUTL Thai Cultural Camp | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2017 RMUTL Thai Cultural Camp

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย “2017 RMUTL Thai Cultural Camp” และจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเข้าร่วมจำนวน 21 คน ดังนี้
1.Nanhua University (NHU) ไต้หวัน จำนวน 14คน
2.Chongqing University of Technology (CQUT )สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 คน
3.Korea University of Technology and Education (KOREATECH) เกาหลีใต้ จำนวน 2 คนคลังรูปภาพ : CAMP2017
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา