โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Southern Taiwan University of Technology (STUST) ไต้หวัน คือ Prof.Dr.Chi-Jo Wang, Associate Dean, Office of Academic Affairs, Asst.Prof.Dr.Aaron Raymond See, Project Head, Engineering Education Transform และนักศึกษา Mr.Yao Yen Chean  ณ ห้องประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มทร. ล้านนา โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตร Biomedical Instrumentation and Devices Engineering และการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต (Future Engineering Education Transformation) ด้วย CDIO และ Design Thinking


คลังรูปภาพ : STUST 110717
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา